canhanf
  • Yêu thích

Với số vốn 3000 NDT, chàng trai vượt 1.800 km mua xe máy về bán lại kiếm lời: Lãi 1.000 NDT/chiếc, hơn 30 năm sau trở thành ông chủ đế chế vận tải hơn 18 tỷ NDT

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.