canhanf
  • Yêu thích

Có tư duy này bảo sao người Do Thái nhanh giàu: Một đồng là tiền, nửa xu cũng là tiền, bao nhiêu cũng không đủ!

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.