canhanf
  • Yêu thích

40 tuổi, 5 lần khởi nghiệp thất bại trước khi thành CEO của tập đoàn triệu USD, tôi nhận ra quy luật thành công đều nằm ở 2% nhưng ít người có gan nghĩ tới!

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.