canhanf
  • Yêu thích

Founder ‘local brand’ SSStutter: 19 tuổi kinh doanh, 21 tuổi bỏ học mở công ty với số vốn 1 triệu đồng, 3 tháng sau tuyên bố phá sản nhưng vực dậy chỉ trong 1 buổi chiều

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.