canhanf
  • Yêu thích

Tài không đợi tuổi: Cậu bé 8 tuổi vay ngân hàng 5.000 USD khởi nghiệp với ly nước chanh, thuê "bạn bè" bán hàng, 10 tuổi thành công chốt deal tiền tỷ trong Shark Tank

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.