canhanf
  • Yêu thích

Một khoản đầu tư người Việt cho là "món hời" nhưng bị tỷ phú Warren Buffett coi là tài sản "vô dụng": "Nó sẽ chẳng làm gì ngoài việc nằm im ở đó"

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.