canhanf
  • Yêu thích

Ông trùm kinh doanh Nhật Bản Inamori Kazuo: Lãnh đạo chỉ trọng người tài mà 'thờ ơ' với kiểu nhân viên này là thiển cận, doanh nghiệp sớm muộn sẽ 'tan rã'

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.