canhanf
  • Yêu thích

24 tuổi khởi nghiệp với 20 triệu, gần 30 tuổi đầu tư 2,5 tỷ đi học thời trang, Founder của CHATS by C.DAM: “Thuyền to mới ra được biển lớn”

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.