canhanf
  • Yêu thích

"Thái tử Huawei" thất bại đau đớn trong cuộc đua xe điện: Cầm cự 60 ngày, đốt hết 500 triệu USD nhưng vẫn chưa sản xuất được chiếc ô tô nào, cuối cùng lại giúp Starbucks hốt bạc

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.