canhanf
  • Yêu thích

Thương vụ tỷ USD "xoá tên" nhà thiết kế Tom Ford khỏi công ty nhưng lại đưa ông trở thành tỷ phú: "Tôi không thể hạnh phúc hơn"

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.