canhanf
  • Yêu thích

Elon Musk: 'Tôi chưa bao giờ học ở Harvard, nhưng tất cả những người làm việc cho tôi đều là sinh viên tốt nghiệp Harvard'

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.