canhanf
  • Yêu thích

Bỏ việc ngành Y để kinh doanh đồ thêu tay truyền thống, cô chủ 9x của Tiệm Thơ: “Mẹ cho 10, 20 tỷ để làm mà thất bại là vô dụng, tôi quyết khởi nghiệp 0 đồng”

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.