canhanf
  • Yêu thích

Từ sạp giày nhỏ, gã lái buôn vô danh trở thành "Vua bán lẻ" của Philippines, sở hữu tài sản 19 tỷ USD, ngồi vững vị trí "giàu nhất đất nước" hơn 1 thập kỷ

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.