canhanf
  • Yêu thích

Huyền thoại doanh nhân "chạm tay thành vàng" của Mexico: 5 tuổi biết đi buôn, 15 tuổi là "cổ đông" ngân hàng, gây dựng khối tài sản 69 tỷ USD trong 5 thập kỷ

  • Chia sẻ
  • share

Tin tức liên quan

    Thị Trường

      Chưa có dữ liệu.